Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting met kunststoffolie, technische gegevens van de uitvoering

Apparatuur
Voor bovenafdichting met een kunststoffolie kan gebruik gemaakt worden van een mobiele kraan voor het uitrollen van banen en van apparatuur voor het lassen van naden.

Dikte en materiaal laag
De dikte van de meeste folies varieert tussen de 0,5 en 2 mm. De dichtheid ligt in de orde van de 900 tot 1.000 kg/m³. In richtlijnen voor stortplaatsen wordt aangehouden dat een folie met een afdichtende functie minimaal 2 mm dik (exclusief oppervlaktestructuur) moet zijn (zie literatuurverwijzing 2 en 12).Het materiaal van een folie bestaat uit kunststofpolymeren . Het aanbrengen van een oppervlaktestructuur aan de bovenkant verhoogt de stabiliteit. Dit kan van belang zijn op hellingen.