Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting met kunststoffolie, toepassingsgebied algemeen, mechanische belasting, bodemgebruik e.a.

Mechanische belastingen
De mechanische belastingen worden onderscheiden in belastingen tijdens het verleggen en belastingen in de gebruiksfase.

Tijdens het leggen wordt de folie op trek belast door:

  • het leggen van de folie;
  • de wind;
  • machines die over de folie (met beschermende zandlagen) rijden.

Ook in de gebruiksfase worden folies mechanisch belast. Trekbelastingen treden op door:

  • spanningen veroorzaakt door ongelijkmatige zettingen, of door;
  • instabiliteit van een te steil aangelegd talud (voornamelijk van belang bij stortinrichtingen).

In de installatie- en gebruiksfase kunnen belastingen optreden als gevolg van scherpe voorwerpen in de ondergrond of de afdekkende zandlaag. Het materiaalgedrag bij dit soort mechanische belastingen en het ontstaan van puncties (gaatjes) is afhankelijk van de mechanische materiaaleigenschappen, zoals sterkte, stijfheid, krimprelaxatie. HDPE is het minst gevoelig voor doorponzen, maar kan ook het minste rekken bij verschilzettingen.

Bodemgebruik
Het toekomstig bodemgebruik wordt met name bepaald door de dikte van de gebruikslaag. Indien de aangebrachte dikte van de gebruikslaag beperkt is dienen gebruiksbeperkingen te worden opgelegd, om het functioneren van de bovenafdichting te waarborgen. (zie tabel "Bodemgebruiksvormen en richtwaarden voor dikte van een leeflaag").

Omgevingsfactoren
De omgevingsfactoren, die de realiseringsmogelijkheden van een bovenafdichting met natuurlijke materialen kunnen beperken, zijn met name:

  • een gebrek aan ruimte aan de randen ten behoeve van de aansluiting van de bovenafdichting op het maaiveld of andere isolatiemaatregelen;
  • slechte toegankelijkheid van de locatie en gebrek aan opslagruimte voor de te verwerken grondstoffen;
  • obstakels in de ondergrond;
  • uitvoeringstechnische factoren, zoals de weersgesteldheid zijn van belang voor het te bereiken resultaat;
  • de steilheid van taluds (met name bij (voormalige) stortplaatsen).