Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting met kunststoffolie, toepassingsgebied specifiek, waterdoorlatendheid

Waterdoorlatendheid
De doorlatendheid van de folie zelf is verwaarloosbaar vergeleken met de lekkage door gaten en onvolkomendheden. Aandachtspunten worden gevormd door:

 • lasnaden;
 • beschadigingen bij aanleg;
 • detailconstructie-onderdelen (doorvoeringen, hoekstukprofielen) die zijn gelast met extrusielassen;
 • aansluitingen op andere materialen:
  • beton (diepwand, funderingen);
  • staal (damwand, buizen);
  • ander type folie.

Uit een analyse van de belangrijkste oorzaken bij meer dan 100 projecten van beschadiging van folies bleek de volgende verhouding (zie literatuurverwijzing 47):

 • beschadigingen bij aanleg: 24%;
 • beschadigingen bij aanbrengen van de gebruikslaag: 73%; beschadigingen na afronding en bij testen: 3%.

De resultaten van een onderzoek naar de doorlatendheid van polyetheen folies is beschreven in ‘Doorlatendheid van polyetheen folies voor milieutoepassingen’ (zie literatuurverwijzing 48).

Resultaten projectevaluaties
In de geëvalueerde projecten is de kunststoffolie vaak toegepast in combinatie met een natuurlijke afdichtingslaag. Uit de evaluatie van deze projecten blijkt dat met een combinatiebovenafdichting een zeer lage doorlatendheid wordt bereikt. Bij de overige projecten is geen controle achteraf uitgevoerd en zijn geen waterbalansen beschikbaar.

Het meest kritieke punt van een bovenafdichting met een kunststoffolie wordt gevormd door de lasnaden. Binnen het NIL vindt onderzoek plaats naar lastechnieken voor folies.

Bij een project is een HDPE-folie toegepast van 2 mm. De kwetsbare punten van de aangebrachte bovenafdichting bleken te zijn:

 • de doorvoerstukken;
 • de bevestigingsstukken aan de verticale afscherming;
 • de aansluiting op de gebouwen, die door middel van schuifconstructies waren gemaakt.

Dit bevestigt de eerder aangegeven veronderstellingen ten aanzien van detailconstructie-onderdelen.

Tijdens de uitvoering bleek bij dit project dat in de periode september/ oktober de lasnaden problemen opleverden, waarschijnlijk veroorzaakt door te hoge vochtgehalten en te lage temperaturen. Dit vormt een bevestiging van de veronderstelling dat de weersomstandigheden van groot belang zijn voor het te bereiken resultaat.

Tabel Toepassingsgebied ten aanzien van (initiële) waterdoorlatendheid (hypothese)

Type folie

Validatierange (mm/jaar)

 

5

10

>20

HDPE/VLDPE/LLDPE/PVC

 

 

 

•normale omstandigheden

 
 
 

•agressieve omstandigheden

 
 
 

•zettingsgevoelige ondergrond

 
 
 

Toelichting:

 

toepasbaar

 

toepassingsgebied niet onderkend/niet duidelijk

 

niet toepasbaar

De hypothese van het toepassingsgebied is niet onderscheidend voor het type folie, maar wordt met name bepaald door of de folie met de juiste voorzorgsmaatregelen en onder goede omstandigheden is gelegd, het naleven van de gebruiksbeperkingen en minder door het type folie.

Enkele ‘bloopers’:

 • braam aan shovel;
 • piketpaal slaan om de folie op een bepaalde plek te markeren;
 • peilstokken drukken om hoogtemetingen uit te kunnen voeren;
 • prikstokken gebruiken om de dikte van de bovenliggende grondlaag te meten.