Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting met kunststoffolie, toepassingsgebied specifiek, levensduur

Levensduur
De volgende factoren kunnen een negatieve invloed hebben op de levensduur van kunststoffolies:

  • gasvorming;
  • chemische aantasting door verontreinigende stoffen;
  • mechanische belasting.

Bij toepassing op bodemsaneringslocaties wordt een levensduur van 50 jaar haalbaar geacht. Bij civieltechnische projecten (tunnels) wordt uitgegaan van een levensduur van 100 jaar. (zie literatuurverwijizng 63)

Resultaten projectevaluaties
Bij een project is de folie opgegraven uit een onderafdichtingsconstructie, met als doel om na te gaan of met een nieuwe folie hierop kon worden aangesloten. De oude folie bleek moeilijk te lassen vanwege de absorptie van olie en organische verbindingen. Er zijn geen andere projecten bekend met praktijkgegevens over het lange termijngedrag van folies. Schattingen over de levensduur van folies worden afgeleid uit de opgedane ervaringen met PE-buizen, waar meer dan 50 jaar ervaring mee is opgedaan. Hierop is de hypothese van een haalbare levensduur van 50 jaar gebaseerd. Hierbij wordt opgemerkt dat de huidige PE- kwaliteit beter is dan van 50 jaar geleden.

In onderstaande tabel is voor de drie in beschouwing genomen kunststoffolies het toepassingsgebied aangegeven.

Tabel Toepassingsgebied levensduur van bovenafdichting met kunststoffolie (tot 10 jaar: voorlopig vastgesteld; na 10 jaar: hypothese)

Type folie

Validatierange (jaar)

 

10

30

50

HDPE

 
 
 

VLDPE/LLDPE

 
 
 

PVC in omgeving zonder (gechloreerde) koolwaterstoffen en organische verbindingen

 
 
 

Toelichting:

 

toepasbaar

 

toepassingsgebied niet onderkend/niet duidelijk

 

niet toepasbaar