Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting met kunststoffolie, toepassingsgebied specifiek, zettingen

Zettingen/zettingsverschillen ten gevolge van bovenbelasting
Het functioneren van een bovenafdichting met een kunststoffolie kan worden aangetast als gevolg van zettingen. De mate waarin een bovenafdichting met een kunststoffolie zettingen kan volgen en zettingsverschillen kan opnemen, is afhankelijk van de bi-axiale rek van de toegepaste folie. De bi-axiale rek van folies wordt bepaald door middel van korte termijnproeven. In hoeverre deze representatief zijn voor de lange termijn is niet bekend. Het uitvoeren van lange termijnproeven is complex, vanwege de onbekendheid met de condities. Voor bepaalde type folies bedraagt de bi-axiale rek 80 tot 100%. Er bestaat een duidelijk verschil tussen de stugge HDPE en de flexibele LLDPE/ VLDPE. Voor HDPE wordt als vuistregel uitgegaan van een bi-axiale rek van 5%. Indien veel zettingen worden verwacht wordt door deskundigen geadviseerd om geen HDPE toe te passen.

Ter compensatie van zettingen is de folie weleens geplooid gelegd, tegen een betonnen wand aan. Dit is geen goede constructie, omdat de folie door het gewicht van de bovenliggende grondlagen gaat knakken. Ook kun je met een dergelijke constructie geen hoekconstructies maken.

Vanuit de geëvalueerde projecten zijn nauwelijks gegevens voorhanden. De mate waarin zettingen optreden is onder andere afhankelijk van de aan te brengen bovenbelasting. Deze bovenbelasting wordt bepaald door:

  • de dikte van de zandlaag onder de kunststoffolie;
  • de dikte van de gebruikslaag op de folie, bepaald vanuit het toekomstig gebruik van de locatie.

Aangezien kunststoffolie een dun en licht materiaal is, zullen de optredende zettingen in algemene zin beperkter zijn dan bij toepassing van natuurlijke materialen of civieltechnische verhardingsmaterialen. Zie tevens onderstaande tabel.

Tabel Hypothese toepassingsgebied zettingen/zettingsverschillen binnen en buiten de saneringslocatie door bovenbelasting bovenafdichting in geval van kunststoffolie

Bovenafdichting

Validatierange

 

zettingen

zettingsve rschillen

 

5 mm

15 mm

1 : 300

Binnen de locatie:

 

 

 

Zandondergrond

 
 
 

Homogene klei/veenondergrond

 
 
 

Heterogene klei/veenondergrond

of afvalpakket

 
 
 

Buiten de locatie

 
 
 

Toelichting:

 

toepasbaar

 

toepassingsgebied niet onderkend/niet duidelijk

 

niet toepasbaar