Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting met kunststoffolie, toepassingsgebied specifiek, overige voorwaarden

Uitloging
De in PE aanwezige UV-stabilisatoren kunnen, in combinatie met organische oplosmiddelen, uitlogen. In inhomogene PE’s zitten compartibilizers om de verschillende polymeren te mengen. Ook deze kunnen in combinatie met organische oplosmiddelen uitlogen. Van PVC- folie is bekend dat de aanwezige weekmakers met water kunnen uitlogen. Zie tevens onderstaande tabel.

Tabel Toepassingsgebied uitloging van bovenafdichting met kunststoffolie (hypothese)

Type folie

Mogelijke uitloging van

Uitlogingseisen Zorgplicht

HDPE/LDPE

 

 

•omgeving met organische oplosmiddelen

UV-stabilisatoren en/of compartibilizers

 

•omgeving zonder organische oplosmiddelen

geen uitloging

 

PVC

weekmakers

 

Toelichting:

 

toepasbaar

 

toepassingsgebied niet onderkend/niet duidelijk

 

niet toepasbaar

Overige toepassingsvoorwaarden
Voor de overige toepassingsvoorwaarden, verhoging/verlaging grondwaterstand en verandering stromingsrichting, geldt hetzelfde als gesteld bij een bovenafdichting met natuurlijke materialen (zie "Bovenafdichting met natuurlijke materialen, toepassingsgebied gerelateerd aan de gestelde toepassingsvoorwaarden").