Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting met zand-bentoniet, controle bij uitvoering

Bij de uitvoering is een uitgebreid meetprogramma noodzakelijk om de kwaliteit van de laag te controleren.

Tijdens de uitvoering is het van belang onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van de te gebruiken grondstoffen, van het gerede mengsel en van de afdichtingslaag. Een belangrijke factor in de karakterisering van bentoniet is de capaciteit voor wateropname in verband met het zwelvermogen van de bentoniet. Het gehalte aan montmorilloniet kan betrouwbaar met een methyleenblauw-adsorptietest worden gemeten (zie literatuurverwijzing 10). Tijdens en na het aanbrengen van de afdichtingslaag moet de dikte regelmatig gecontroleerd worden door middel van boren.

Te zware trilmachines zullen hun trillingsenergie afgeven aan de ondergrond waar dit plaatselijk aanleiding kan zijn tot wateroverspanningen en instabiliteit. De steunlaag moet daarop ontworpen worden. Hiervoor zijn voldoende civieltechnische ontwerptechnieken beschikbaar.