Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting, techniekschema

Voor het ontwerp van bodembeschermende voorzieningen zijn diverse documenten beschikbaar. Met behulp van (literatuurverwijzing 11) en (literatuurverwijzing 15) is het mogelijk om op een geordende wijze een te komen tot een ontwerp. De facetten die een rol spelen bij het maken van een goed ontwerp, zijn in de volgende figuur weergegeven.