Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting, uitgangspunten voor het ontwerp, checklist benodigde gegevens

In onderstaande tabel is een checklist opgenomen, waarin is aangegeven welke gegevens beschikbaar moeten zijn om te kunnen vaststellen of een bovenafdichting (als saneringsmaatregel) kan worden toegepast. Teven is aangegeven in hoeverre de gegevens van belang zijn voor de toetsing (niet van belang - essentieel).