Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting, uitvoeringsvormen, afdichtende laag door natuurlijke materialen, zelfvormende afdichtingslagen

Een mogelijkheid om de doorlatendheid van bijvoorbeeld een zandlaag te verlagen is het in een grensvlak met elkaar laten reageren van verschillende opgeloste stoffen. De neerslagen die hierbij ontstaan vullen de poriën op. Praktisch kan dit worden gerealiseerd door lagen grond die zijn verzadigd met matig oplosbare zouten, op elkaar te leggen. Deze techniek is niet in de praktijk toegepast. Door het ECN en Grondmechanica Delft is onderzoek naar toepassingsmogelijkheden uitgevoerd.

Vanwege praktische problemen is de techniek niet in de praktijk toegepast.