Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting, uitvoeringsvormen, afdichtende laag door natuurlijke materialen, waterglas

Het gebruik van kunstmatige minerale toeslagmaterialen in grond is in de afgelopen jaren in een aantal projecten uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn waterglasprodukten (hydrosilicaatgel), zoals ‘Dynagrout’ (zoek ook op technieken en uitvoeringsvormen onderafdichting, injectie) en 'Hydrostab®'. Hydrostab® is bijvoorbeeld toegepast als afdichtingsconstructie op stortplaatsen (o.a. stortplaats Razob te Mierlo). Waterglas wordt ook bij injecties en verticale wanden toegepast. De functie ervan berust op het opvullen en blokkeren van een deel van de poriën. Gemengd met leemhoudende grond kunnen doorlatendheden van 5 à 10 x 10-10 m/s worden bereikt (bij een Proctordichtheid van 95%). Voordeel van waterglas is een snelle sterkte-ontwikkeling in de beginfase. Er is met dit materiaal een aantal jaren ervaring.