Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting, uitvoeringsvormen, afdichtende laag door combinatieafdichting

Een combinatie-afdichting die bestaat uit een folie bovenop en in direct contact met een minerale afdichtingslaag biedt extra zekerheid. Naast de dubbele afdichting worden hierbij de voordelen van de beide materialen, met verschillende doorlatendheid en eigenschappen, benut.

Er wordt voorkeur gegeven aan een folie bovenop de minerale laag in plaats van er onder. De minerale laag wordt door het folie beschermd tegen de chemische inwerking van verontreinigende stoffen die uit de gebruikslaag worden uitgespoeld. In de omgekeerde volgorde zou het verdichten van de minerale laag ontoelaatbare spanningen op het eronder liggende folie veroorzaken. Een punt van aandacht is echter het mogelijke uitdrogen van de minerale laag wanneer deze zich onder een folie bevindt. Als een folie en een minerale laag worden gecombineerd dan moet er bij de uitvoering op worden gelet dat beide lagen volledig contact met elkaar hebben. Bij onvolledig contact krijgt de tussenruimte een drainerende werking waardoor de uiteindelijke lekkage aanmerkelijk toeneemt. Bij direct contact vindt convectie door de minerale laag alleen plaats in de omgeving van scheuren in het folie, maar de lekkage door een gat wordt zo met een factor 25 tot 25.000 beperkt in vergelijking met folies direct op een grofkorrelige ondergrond.