Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting, uitvoeringsvormen, afdichtende laag door natuurlijke materialen, zand-bentoniet-polymeer

Mengsels van een zand-bentoniet en een polymeer kunnen als afdichtende laag in een bovenafdichtingsconstructie worden toegepast.

Laboratorium- en semipraktijkproeven met Trisoplast®, een mengsel van een kleimineraal, een polymeer en toeslagmateriaal, hebben een doorlatendheid in de orde van 1 - 5 x10-11 m/sec, aangetoond bij een laagdikte van 2,5 cm (zie literatuurverwijzing 17). Een opmerkelijke uitkomst van de testen is dat boven Proctordichtheden van 92% de doorlatendheid vrijwel niet meer beïnvloed wordt door de dichtheid. Dit betekent dat de kwaliteit van de laag minder afhankelijk wordt van de uitvoering dan bijvoorbeeld zand-bentonietmengsels. Met dit materiaal worden grotere oppervlakten aangelegd dan met zand-bentoniet. Aangetoond is dat het materiaal minstens gelijkwaardig is aan de bestaande zand-bentonietmengsels. Er zijn protocollen beschikbaar voor het gebruik van kleimineraal-polymeer combinaties van het type Trisoplast®. Het materiaal wordt verwerkt bij vochtgehaltes onder de 20%. Tijdens regen kan niet worden doorgewerkt.

De levensduur van Trisoplast is bepaald in (literatuurverwijzing 9). Over het algemeen heeft Trisoplast een langere levensduur dan zand-bentoniet en bentonietmatten. Hoe lang de levensduur is, hangt sterk af van het zoutgehalte van de daarop en daaronder liggende bodem.