Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, materialen voor diepwandconstructies, diepwandmengsels op basis van natuurlijke grondstoffen, ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar mengsels voor diepwanden.
Doelstellingen van dit onderzoek zijn:

  • verlaging van kosten;
  • gebruik van lokaal beschikbare materialen;
  • verbetering van de eigenschappen;
  • aanpassing aan specifieke wensen.

Er zijn diepwandmaterialen ontwikkeld met een hoge resistentie tegen verontreinigende stoffen (zie literatuurverwijzing 12 en 13). Deze mengsels bestaan uit inerte silicatische vulstoffen (zand, grind) met een optimale korrelverdeling, een niet zwellende klei met een lage kationenuitwisselingscapaciteit en een niet hydraulisch bindmiddel dat de resterende poriën vult en resistent is tegen verontreinigende stoffen. De bindmiddelfunctie wordt dus door een gemodificeerde hydrosilicaatgel van het cement overgenomen. Deze silicaatgel wordt gevormd uit waterglas, water en speciaal ontwikkelde produkten (Dynagrout DWR-A,B). Het natriumsilicaat (waterglas) wordt door het Dynagrout aan het oppervlak van de vulstof-deeltjes chemisch tot een netwerk verbonden. In dit netwerk zijn alle poriën afgedicht. Het mengsel heeft een hoge dichtheid (2,2 ton/ m3). Het materiaal is onder andere toegepast in Gerolsheim (BRD) en Almelo.

Het toepassen van Ca-bentoniet in het één-fasesysteem (gewenst bij agressief grondwater), kan op problemen stuiten. Zo is door het vervangen van Na-bentoniet door Ca-bentoniet 5 tot 6 keer meer klei- vulstof noodzakelijk om een stabiele suspensie te verkrijgen. Door de ontwikkeling van DYNAGROUT DWR is het mogelijk geworden met veel lagere gehalten vulstof te werken waardoor de suspensie langer verwerkbaar is. Uit doorlatendheidsproeven is gebleken dat percolaatwater op de 10-12doorlatendheid van met deze bindmiddelen aangemaakte mengsels (1 à 3 m/s) geen invloed heeft (zie literatuurverwijzing 14).

Een produkt dat direct verwerkt kan worden (er hoeft geen ‘zweltijd’ in acht te worden genomen) is ontwikkeld op basis van Na-bentoniet en speciale hydraulische bindmiddelen. Dit bespaart tijd en de voor de zwelling noodzakelijke installaties die veel ruimte in beslag nemen. Het is gedurende langere tijd verwerkbaar en is bestendig tegen verontreinigd grondwater. Er zijn k-waarden van minder dan 10-10 m/s gemeten. Het is toegepast op het EMK-terrein in Krimpen a/d IJssel en het Cindu-terrein in Utrecht.

Op het EMK-terrein in Krimpen a/d IJssel is een mengsel toegepast met een hoge weerstand tegen agressief water en een hogere sterkte en waterdichtheid dan traditionele mengsels. Een dergelijk mengsel bestaan uit Portlandcement, Portlandcementslak of Portlandcement met 50% slak en vliegas en uit bentoniet, kiezelzuur en een gepatenteerd reagens.

Door het gebruik van speciale kleien en toeslagstoffen is het mogelijk radioactieve stoffen of zware metalen vast te houden.