Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, diepwanden, samenvatting toepassingsgebied

Samenvatting toepassingsgebied
De toepassingsvoorwaarden en toepassingsgebieden van de diepwandtechniek zijn weergegeven in onderstaande tabel. Ook zijn in deze tabel de onzekerheden in de opgestelde toepassingsgebieden aangegeven en de activiteiten die geadviseerd worden uit te voeren ter toetsing of nadere vaststelling van het toepassingsgebied.

Tabel Samenvatting toepasbaarheid verticale afscherming met diepwanden

Toepassingsvoorwaarde

Toepassingsgebied

Onzekerheden in opgestelde toepassingsgebieden

Uit te voeren activiteiten ter toetsing of nadere vaststelling toepassingsgebied

Waterdoorlatendheid (hydraulische weerstand)

zie tabel Toepassingsgebied m.b.t. hydraulische weerstand, afhankelijk van installatietechniek en dikte

•beperkte integrale vaststelling mogelijk

•effect wandstructuur

•opstellen waterbalansen

•proefkuipen maken

Levensduur

zie tabel Toepassingsgebied levensduur, 50 tot 100 jaar haalbaar

•geen geschikte monitoringtechnieken

•protocol voor inschatten duurzaamheid bij oplevering

•monitoring kwaliteit diepwand a.h.v. waterbalansen en evt. monsters uit wand

Verstoring afdichtende lagen

zie tabel Toepassingsgebied verstoring afdichtende bodemlagen, bij voldoende aandacht waarschijnlijk niet beperkend

 

•onderzoek naar installatietechniek in combinatie met verschillende typen bodemopbouw uitvoeren

Trillingen

zie tabel Toepassingsgebied trillingen, niet beperkend

 

Uitloging

zie tabel Uitloging/emissies van stoffen bodemlagen, niet beperkend