Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, literatuurlijst

 1. Ree, C.C.D.F. van, Kabos, R., Weststrate, F.A., Risico-analyse bij bodemverontreiniging, VROM ,Publikatiereeks Bodembescherming, deel 61, delen 1 tot en met 5, Den Haag, 1986.
 2. Damwandconstructies. CUR-publicatie nr. 166, Gouda, 1993.
 3. Van der Gun, J.H.J., Het verticale isolatiesysteem in de Merwedepolder. In: Milieutechniek nr. 12, 1987.
 4. Versteeg, C. en Schmidt, R., Uitvoering van de bentoniet-cementwand rond het E.M.K. terrein. In: Land en Water Nu, nr. 10, 1988.
 5. Roth, S., Eignung von Stahlpundwänden für Einkapselung von Altlasten. In: Franzius, V., Handbuch der Altlastensanierung, R. v. Decker’s Verlag, Heidelberg, juni 1992.
 6. Teunissen, H., Damwand en beheerssysteem isoleren verontreiniging. In: Land en Water, april 1990.
 7. De Vries, P.W., Van Mensvoort, A.W.J., Cindu, a unique sanitation project in Utrecht, Netherlands. In: Arendt, F., Contaminated Soil ’90, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1990.
 8. Van Weele, A.F., Evaluatie schermwandtypen voor Griftpark Utrecht. In: Land en Water, nr. 9, 1987.
 9. Vijgen, J.M.H., Sicherung eines mit Hexachlorcyclohexan (HCH) verunreinigten Bodens durch Einkapselung – Fallbeispiel Heideweg/Hengelo. In: Franzius, V., Handbuch der Altlastensanierung, R. v. Decker’s Verlag, Heidelberg, juni 1992.
 10. Vijgen, J.H.M. en Breek, H.C.M., Eerste toepassing van een bentoniet-cement foliescherm. In: Land en Water Milieutechniek, nr. 6 (1988).
 11. Jessberger, H.L., Sicherung von Altlasten. Uitgeverij A.A. Balkema, Rotterdam/Brookfield, 1993.
 12. Buysere, G. de, Elzen, L.W.A. van den, In de grond gevormde wanden en schermen in de milieutechniek. In: Land en water nu, nr.5, 1985 .
 13. Van Weele, A.F., Moderne Funderingstechnieken, Delft, 1981.
 14. Franzius, V., Handbuch der Altlastensanierung, R. v. Decker’s Verlag, Heidelberg, juni 1992.
 15. Seitz, J.M., Cut-off walls by the single-phased diaphragm wall method. In: Arendt, F., e.a., Contaminated Soil ’90, 1990.
 16. Slurry trench construction for pollution migration control, United States Environmental Protection Agency, EPA-540/2-84-001, Washington, 1984.
 17. Stroh, D., The cutoff wall technique – Development and the state of the art. In: Arendt, F., Contaminated Soil ’90, 1990.
 18. Leendertse, W., Folies van 32 m in wanden van bentonietcement. In: Land en Water nr. 10, 1989 .
 19. Nijkamp, H.J., Huiden, E.J., Waterkerend scherm isoleert bouwput, PT/Civiele techniek, nr. 12, 1982.
 20. Xanathakos, P.P., Slurry walls. McGraw-Hill Book Company, 1979.
 21. Roth, S., Eignung von Stahlspundwänden für Einkapselung von Altlasten. In: Franzius, V., Handbuch für Altlastensanierung, R. v. Decker’s Verlag, Heidelberg, juni 1979.
 22. Wieners, A., Praktische Erfahrungen bei der Sicherung von Altlasten mit Stahlspundwänden. In: Jessberger: Sicherung von Altlasten, Uitgeverij Balkema, Rotterdam, 1993.
 23. Afdichtingswanden van cement-bentoniet, Bouwdienst Rijkswaterstaat, rapport nr. BSW 91-13, Utrecht, 1992.
 24. Witt, K.J., Cut-off wall inserted HDPE-panel in comparison to a soil-concrete wall. In: Wolf, K., Contaminated Soil ’88, 1988.
 25. Roth, S., Dichtwände aus Stahlspundwänden zur Sanierung/ Sicherung von Altlasten – Fallbeispiele. In: Franzius, V., Handbuch der Altlastensanierung, R. v. Decker’s Verlag, Heidelberg, juni 1992.
 26. Isoleren, verwijderen en beheersen, sleutelwoorden in grote bodemsaneringsoperatie. In: Milieutechniek nr. 12, 1987.
 27. Paul, D.B., Slurry Walls. Design, construction and quality Control. ASTM Publication Code Number 04-011290-38, 1992.
 28. Richtlijnen voor dichte eindafwerking op afval- en reststofbergingen. VROM, Publicatiereeks Bodembescherming nr. 1991/2, Den Haag, 1991.
 29. Boels, D., e.a., Verspreiding van stoffen uit afvalterreinen in relatie tot de kwaliteit van afdichtingen. DLO-Staring Centrum, rapport nr.246, Wageningen, 1993.
 30. Cement-bentonietschermen. Eindrapport CUR-C88 commissie., Nr. 189, Gouda, 1997.
 31. Vertikale schermen voor isolatie van stortplaatsen en verontreinigde sites. Een door de OVAM uitgevoerde literatuurstudie, OVAM, 1997.
 32. Geotechniek NEN 6740, TGB 1990 Basiseisen en belastingen, NEN, 1991
 33. Diependaal, M.J., Klein, A.E., Oude Boerrigter, P.B.J.M., Meij, J.L. van der, en Walle, F.B. de: Effectiviteit op lange termijn van isolatievoorzieningen voor verontreinigde bodems. Milieu 1993/1, blz. 37 tot en met 42, 1993.
 34. Bruggeman, G. en Braadbaart, F., Lek door civieltechnische schermen, Analyse en berekening. Polytechnisch weekblad/civiele techniek (pt/c) 1985 (40), blz. 19 tot en met 25, 1985.
 35. Nonaqueous Phase Liquids Compaibility with materials used in well construction, sampling and remediations, EPA/540/S-95/503, 1995.
 36. Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Diepwanden, NEN-EN 1538, 2000.