Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, toepassingsgebied diepwanden algemeen, risicofactoren en effectvoorkomende maatregelen

Checklist risicofactoren en mogelijkheden effectvoorkomende of - beperkende maatregelen

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste risicofactoren aangegeven. Per factor is aangegeven welke maatregelen kunnen worden getroffen om de risico’s te voorkomen of te beperken.

Tabel Risicofactoren en mogelijkheden treffen effectvoorkomende of -beperkende maatregelen, techniek diepwand