Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, toepassingsgebied injectie vanuit in de bodem gebrachte profielen, vuistregels

Vuistregels toepasbaarheid bij injectie vanuit in de bodem gebrachte profielen
Een belangrijke rol hierin speelt de onderaansluiting op slecht doorlatende lagen, die met zorg dient te worden uitgevoerd. Het dieptebereik is ten opzichte van cement-bentonietwanden beperkt. In een IBC-situatie verdient toepassing van deze techniek alleen aanbeveling als in de wand een kunststoffolie wordt gehangen.

Type bodem
Aan de toepasbaarheid zijn geen beperkingen verbonden, behoudens de aanwezigheid van obstakels. De weerstand van de bodem bepaalt de wijze waarmee het profiel op diepte wordt gebracht.

Aard van de verontreinigende stoffen
Mengsels op basis van cement-bentoniet zijn resistent tegen de meeste in verontreinigde bodems aangetroffen stoffen. Bij twijfel wordt een onderzoek hiernaar aangeraden (voor meer informatie zoek ook op materialen voor diepwandconstructie).

Kritisch punt toepasbaarheid bij injectie vanuit in de bodem gebrachte profielen
De onderlinge aansluiting van de afzonderlijke delen is een kritisch punt. Er kunnen gemakkelijk voegen ontstaan. Meestal wordt daarom met een overlap gewerkt.