Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, toepassingsgebied poriën-injectie na verweking (‘jet-grouting’), vuistregels

Vuistregels toepasbaarheid poriën-injectie na verweking
De effectiviteit van wanden die door ‘grouting’ zijn gemaakt, wordt bepaald door de nauwkeurigheid bij de plaatsbepaling van de injectiepunten. Deze nauwkeurigheid ontstaat wanneer overal voldoende overlap wordt gecreëerd en wanneer het proces kan worden beheerst. Uit ervaring blijkt dat wanden van dit type een hogere doorlatendheid hebben dan cement-bentonietwanden.

Type bodem
De toepassing van de techniek wordt niet verhinderd door obstakels in de bodem. De bodem mag niet te fijn zijn. Bodems bestaande uit veen of harde klei kunnen niet op deze wijze worden behandeld.

Omgevingsfactoren
De omgeving vormt geen beperking op de toepassing.

Aard van de verontreinigende stoffen
Het injectiemengsel moet resistent zijn tegen de verontreinigende stoffen en zelf geen bodembelasting veroorzaken.

Kritische punten van poriën-injectie na verweking
Naden moeten middels het zo nauwkeurig mogelijk verticaal boren en een goede plaatsbepaling worden voorkomen. De mate waarin de doorlatendheid van de bodem door het grond-groutmengsel wordt beperkt moet in een proefproject (van beperkte omvang) worden vastgesteld. Dit is de beste manier om meer zekerheid te krijgen omtrent de haalbaarheid van de techniek.