Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, toepassingsgebied slurry-foliewand algemeen, realiseringsmogelijkheden vanuit het ontwerp

Algemeen
Slurry-foliewanden zijn nog relatief weinig toegepast zodat naar verhouding weinig ervaring is opgedaan met de specifieke aanbrengtechniek (het maken van de wand en het inhangen van de folie). Bij slurry- foliewanden vormt het folie het functionele element terwijl de slurry (welke uiteindelijk verhardt) het plaatsen van het folie in de bodem vergemakkelijkt. De uithardende slurry (veelal cement-bentoniet) heeft uiteraard een aanvullende afdichtende werking. De slurry-foliewand wordt aangebracht door het spuiten of trillen van een profiel.

Bij het bepalen van het toepassingsgebied zijn de volgende uitvoeringsvormen voor een slurry-foliewand in beschouwing genomen:

  • dikte wand van maximaal enkele decimeters;
  • aanbrengen van de wand door middel van trillen of spuiten van een H-profiel;
  • kwaliteit folie: HDPE; dikte folie: dunner of gelijk aan 5 mm;
  • folie aanbrengen via frame en slotconstructie.

Het is gebruikelijk de foliebanen in de fabriek op maat te laten maken. In het werk worden de afzonderlijke banen voornamelijk met behulp van sloten verbonden. (Waar nodig zouden folie-elementen met horizontale hete-gas-lassen aan elkaar kunnen worden verbonden om de vereiste lengte, in relatie met de diepte van de wand, te bereiken. Een overlappings-las van 20 mm is dan noodzakelijk om aan de sterkte-eis (even sterk als het materiaal zelf) te voldoen. De kwaliteit van de las kan worden gecontroleerd door in de las een draadje op te nemen. Hiervan kan het ononderbroken doorlopen met behulp van een elektrische spanning worden gecontroleerd.)

De sloten tussen de foliebanen spelen bij slurry-foliewanden een belangrijke rol. Doordat ze zijn omgeven met een bentoniet-slurry of cement-bentoniet is reeds een beveiliging ingebouwd. Voor voorbeelden van slotafdichtingen zie onderstaand figuur . In een proefopstelling op een locatie in Oudekerk is het slot na installatie met water leeggespoten en van beneden uit volgespoten met Diwa-Mix (k-waarde: 5-20 ∙ 10-10 m/s). Controle op de slotverbinding is mogelijk door het toepassen van een voorloper of middels toepassing van een elektrisch of magnetisch controlesysteem. Hiermee kan tijdens het inhangen van een nieuwe folie- baan de afstand worden gemeten van de kop van het ene element tot de sleuf van het element dat zich reeds in de wand bevindt.