Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, toepassingsgebied slurry-foliewand algemeen, risicofactoren en effectvoorkomende maatregelen

Checklist risicofactoren en mogelijkheden tot effectvoorkomende of - beperkende maatregelen
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste risicofactoren aangegeven. Per factor is aangegeven welke maatregelen kunnen worden getroffen om de risico’s te voorkomen of te beperken.

Tabel Risicofactoren en mogelijkheden deze te ondervangen, techniek slurry- foliewand