Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, toepassingsgebied specifiek voor diepwanden, levensduur

Levensduur
De levensduur van een diepwand wordt in theorie bepaald door:

  • de kwaliteit van de gebruikte materialen (met name in relatie tot de bodem en de verontreinigende stoffen);
  • de kwaliteit van de uitvoering;
  • eventuele aantasting ter plaatse van doorgevoerde leidingen, corrosie (aantasting door chemicaliën als zuren, te zacht water waardoor oplossen kalk) en ‘piping’(erosie door stromend water).

De zekerheid ten aanzien van de levensduur van diepwanden wordt relatief groot geacht aangezien sprake is van toepassing van natuurlijke materialen. Het lange-termijngedrag van allerlei toeslagen (polymeren) is echter niet bekend.

Resultaten projectevaluaties
In verschillende van de geëvalueerde projecten is de wand op een (verwachte) levensduur van 50 tot 80 jaar ontworpen. Van diepwanden welke decennia geleden voor civiele toepassingen zijn aangelegd zijn geen slechte ervaringen bekend met betrekking tot levensduur.

Het toepassingsgebied ten aanzien van het aspect levensduur is in onderstaande tabel weergegeven. Toetsing van de hypothese op basis van uitgevoerde bodemsaneringsgevallen is slechts in beperkte mate mogelijk. Om deze reden is een eis aan de levensduur een niet (als resultaatsverplichting) op te leggen eis die evenmin toetsbaar is op het moment van de oplevering.

Tabel Toepassingsgebied levensduur bij verticale afscherming met diepwanden (hypothese)

Type constructie

Validatierange (jaar)

 

30

50

100

Diepwand met dikte > 0,60 m

 
 
 

Toelichting:

 

toepasbaar

 

toepassingsgebied niet onderkend/niet duidelijk

 

niet toepasbaar