Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, toepassingsgebied specifiek voor diepwanden, verstoring afdichtende lagen

Verstoring afdichtende lagen
De mate waarin de verstoring van (natuurlijke) afdichtende lagen (anders dan de onderafdichting) optreedt is afhankelijk van:

  • installatie-techniek (wijze van ontgraven en 1- of 2-fasensysteem);
  • uitvoeringsproblemen;
  • dikte van de afdichtende laag.

Er is hierover vrijwel geen kwantitatieve informatie beschikbaar.

Resultaten projectevaluaties
Uit de evaluatie van projecten is geen relevante informatie beschikbaar gekomen.

Er wordt aangenomen dat bij het maken van een wand een redelijke aansluiting wordt verkregen op slechtdoorlatende lagen. Dit mede omdat in de uitvoering het vloeibare mengsel eventueel aanwezige holle ruimten indringt en het ontstaan van lekwegen langs de wand onwaarschijnlijk is. De zekerheden ten aanzien van de aansluiting op slechtdoorlatende lagen zijn groter bij toepassing van het 2-fasen systeem. Eventueel optredende defecten zullen in de praktijk weinig invloed hebben op de beheersbaarheid van het isolatiesysteem en geen effect op de omgeving.

Tabel Toepassingsgebied verstoring afdichtende bodemlagen bij verticale afscherming met diepwanden (hypothese)

Type constructie

Validatiewaarde

 

geen verstoring

1-fase systeem

 

2-fasen systeem

 

Trillingen
De mate waarin trillingen bij de uitvoering kunnen voorkomen is afhankelijk van:

  • type gebruikte apparatuur;
  • uitvoeringswijze;
  • bodemtype (i.v.m. voortplanting van de trillingen).

Resultaten projectevaluaties
Er zijn uit de praktijk geen gevallen bekend waarbij onaanvaardbare trillingen zijn opgetreden (mede omdat de in ons land uitgevoerde wanden veelal op grote afstand van bebouwing worden aangebracht. In de praktijk wordt in trillingsgevoelige bodems en in het geval van nabijgelegen trillingsgevoelige objecten wel extra aandacht aan dit aspect besteed.

In onderstaande tabel is het toepassingsgebied ten aanzien van het aspect trillingen weergegeven.

Tabel Toepassingsgebied trillingen bodemlagen bij verticale afscherming met diepwanden (voorlopig vastgesteld)

Ontgravingstechniek

Validatiewaarde

 

op grote afstand van bebouwing

dichtbij bebouwing

grijper

 
 

frees

 
 

dieplepel

 
 

Toelichting:

 

toepasbaar

 

toepassingsgebied niet onderkend/niet duidelijk

 

niet toepasbaar