Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, toepassingsgebied specifiek voor stalen damwanden, levensduur

Levensduur
De levensduur van een stalen damwand wordt bepaald door de corrosiesnelheid. De corrosiesnelheid is afhankelijk van de milieu- omstandigheden (zuurgraad, brak/zout grondwater, aanwezigheid bacteriën, zwerfstromen etc.). Bij blootstelling van stalen damwanden aan de invloed van wind en water wordt op basis van onderzoek uitgegaan van een gemiddelde corrosiesnelheid van 0,1 mm/jaar. Vanaf 1 m onder de grondwaterspiegel wordt de corrosie echter verwaarloosbaar geacht in verband met de vaak anaërobe omstandigheden en de lage uitwisselingssnelheden van het grondwater langs de wand.

Toch is in incidentele gevallen lokaal sterke corrosie waargenomen, waaronder corrosie door zwerfstromen en puntcorrosie bij gecoate damwanden. Bij een pH van 5,8 tot 7,8 bedraagt de levensduur meer dan 40 jaar, bij afwezigheid van andere agressieve stoffen (bijvoorbeeld hoge zoutgehalten). Bij een pH van 2,3 zijn levensduren van minder dan 7 jaar bekend.

Verlenging van de levensduur is mogelijk door toepassing van coatings of extra dikte. Uit een projectevaluatie is bekend dat dunnere damwanden zijn toegepast, maar dat met het toepassen van kathodische bescherming een gelijkwaardige levenduurverwachting is verkregen.

Op basis van civieltechnische toepassing worden door deskundigen levensduren van 50 tot 100 jaar bij een goede materiaalkeuze en - behandeling reëel geacht. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat bij het inbrengen van de damwandplanken geen beschadiging van de coating plaatsvindt.

Volgens Diependaal (zie literatuurverwijzing 33) is voor het lange termijn falen van een stalen damwandconstructie de chemische aantasting maatgevend. Uitgaande van een normale situatie kan worden uitgegaan van een levensduur van 50 jaar. Onder bijzondere omstandigheden kan de levensduur afnemen tot 10 jaar. (zie onderstaande tabel.)

Tabel Toepassingsgebied levensduur van verticale afscherming met stalen damwanden (vastgesteld onder normale omstandigheden, hypothese onder agressieve omstandigheden)

Type constructie en milieuomstandigheden

Validatierange (jaar)

 

30

50

100

Normale omstandigheden

(pH > 5)

 
 
 

Agressieve omstandigheden

(pH < 5 en/of specifieke weerstand bodem < 5.000 Wm)

 

 

 

•geen corrosiebescherming

 
 
 

•wel corrosiebescherming

(extra dikte of coating)

 
 
 

Toelichting:

 

toepasbaar

 

toepassingsgebied niet onderkend/niet duidelijk

 

niet toepasbaar