Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, toepassingsgebied specifiek voor stalen damwanden, trillingen

Trillingen
Bij het intrillen van damwanden kan trillingshinder in de nabije omgeving worden ondervonden. Door resonantieverschijnselen kan schade aan bebouwing ontstaan. Afhankelijk van de grondsoort moet, indien wordt geheid of getrild, een veilige afstand tot bebouwing worden aangehouden. In verband met mogelijke schadeclaims is het noodzakelijk om voorafgaand aan de werkzaamheden de toestand van de bebouwing vast te leggen. Indien de omgeving trillingsgevoelig is, gaat de voorkeur uit naar het drukkend inbrengen van een stalen damwandconstructie. Met behulp van een silent piler kan nagenoeg trillingsvrij worden gewerkt. Tevens zijn er systemen beschikbaar om aanvangstrillingen bij het intrillen van damwanden te beperken.

Resultaten projectevaluaties Bij verschillende projecten zijn problemen (schade aan omliggende bebouwing) opgetreden bij het inbrengen en/of trekken van de stalen damwanden. Mogelijke oorzaken:

  • de pakking van het zand in de ondergrond;
  • te hoge conusweerstanden;
  • zeer korte afstand tot bebouwing.

Tabel Hypothese ten aanzien van trillingen bij verticale afscherming met stalen damwanden

Inbreng-techniek

Bodemtype

Validatie

Opmerkingen

Trillen

•slappe tot matig vaste cohesieve grond

 

trillingen worden gedempt

 

•vaste tot zeer vaste samenhangende grond

 

trillingen worden gedempt

 

•losse tot matig vaste niet- samenhangende grond (zand met conusweerstand ≤ 10MPa)

 

zeer hoog energieverbruik

 

•vaste niet samenhangende grond (zand met conusweerstand > 10MPa)

 

zeer groot energieverbruik, trillingen worden slecht gedempt

Drukken

•slappe tot matig vaste cohesieve grond

 

 

 

•vaste tot zeer vaste samenhangende grond

 

zeer groot energieverbruik

 

•losse tot matig vaste niet- samenhangende grond (zand met conusweerstand ≤ 10MPa)

 

 

 

•vaste niet samenhangende grond (zand met conusweerstand > 10MPa)

 

 

Heien

•slappe tot matig vaste cohesieve grond

 

trillingen worden gedempt

 

•vaste tot zeer vaste samenhangende grond

 

trillingen worden gedempt

 

•losse tot matig vaste niet- samenhangende grond (zand met conusweerstand ≤ 10MPa)

 

zeer groot energieverbruik

 

•vaste niet samenhangende grond (zand met conusweerstand > 10MPa)

 

zeer groot energieverbruik,

trillingen worden slecht gedempt

Toelichting:

 

toepasbaar

 

toepassingsgebied niet onderkend/niet duidelijk

 

niet toepasbaar