Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, toepassingsgebied specifiek voor scherm/foliewanden, waterdoorlatendheid

Waterdoorlatendheid
De waterdoorlatendheid van een scherm/foliewand wordt bepaald door de volgende factoren:

  • uit het slot gelopen damwandplanken tijdens het inbrengen;
  • de lekkage door de sloten (naadlek);
  • de lekkage ter plaatse van de aansluiting met de onderafdichting (aansluitingslek);
  • puntlekkages, als gevolg beschadiging van het folie.

In onderstaande tabel is het toepassingsgebied ten aanzien van het aspect waterdoorlatendheid aangegeven.

Tabel Toepassingsgebied waterdoorlatendheid bij verticale afscherming met scherm/foliewand (hypothese)

Type scherm/foliewand

Validatierange (etm)

 

100

500

1000

Geolock (2,5 mm HDPE)

 
 
 

Levensduur
De levensduur van een scherm/foliewand wordt bepaald door de chemische aantasting van de folie en de slotconstructie.

Tabel Toepassingsgebied levensduur bij verticale afscherming bij scherm/ foliewand (hypothese)

Milieuomstandigheden

Validatierange (jaar)

 

30

50

100

Normale omstandigheden

 
 
 

Agressieve omstandigheden

(gechloreerde) koolwaterstoffen)

 
 
 

Toelichting:

 

toepasbaar

 

toepassingsgebied niet onderkend/niet duidelijk

 

niet toepasbaar