Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, toepassingsgebied specifiek voor scherm/foliewanden, samenvatting resultaten

Samenvatting toepassingsgebied
De toepassingsvoorwaarden en toepassingsgebieden zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel Samenvatting toepasbaarheid techniek verticale afscherming met scherm/ foliewand

Toepassingsvoorwaarde

Toepassingsgebied

Onzekerheden in opgestelde toepassingsgebieden

Uit te voeren activiteiten ter toetsing hypothesen of nadere vaststelling

waterdoorlatendheid

zie tabel Toepassingsgebied waterdoorlatendheid , sterk afhankelijk van bodemopbouw en slotconstructie

•onvoldoende praktijkmetingen

•onvoldoende kennis van gedrag slotafdichtingsmaterialen (met name tijdens installeren)

•onvoldoende gegevens over lekkage t.p.v. onderaansluiting

en mogelijkheden deze door middel van injectie of grouting te realiseren

•proefkuipen maken

•waterbalansen opstellen voor bodemsaneringslocaties

levensduur

zie tabel Toepassingsgebied levensduur,

 

•onvoldoende lange termijn-ervaringen

•onvoldoende kennis lange termijn gedrag slotafdichtingsmaterialen

•onderzoek relatie slotafdichtingsmaterialen-verontreinigingssituatie

verstoring afdichtende bodemlagen

zie tabel Toepassingsgebied verstoring afdichtende bodemlagen

•onvoldoende informatie van consequenties van spuiten in verschillende bodemprofielen

•ontwikkelen methodiek voor controle ‘achteraf’

•controlemetingen uitvoeren

trillingen

zie tabel Toepassingsgebied trillingen

-

-

uitloging en emissies

zie tabel Uitloging van stoffen, verontreinigingen afkomstig uit toegepaste slotafdichting

•onvoldoende informatie van gedrag van slotafdichtingsmaterialen en coatings o.i.v. verontreinigingen

•labproeven uitvoeren t.a.v uitloging slotafdichtingsmaterialen afhankelijk van verontreinigingssituatie