Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, toepassingsgebied specifiek voor slurry-foliewand, levensduur

Levensduur
De levensduur van een slurry-foliewand wordt bepaald door:

  • de kwaliteit van het folie;
  • eventuele aantasting in de gebruiksfase door doorgraven en aantasting door verontreinigende stoffen.

Resultaten projectevaluaties
Er zijn nog geen projecten bekend waarbij tientallen jaren geleden folies zijn aangebracht onder omstandigdheden die kenmerkend zijn voor milieuprojecten. Een feitelijke toetsing van hypotheses ten aanzien van levensduur is dus niet mogelijk. Het voortijdig ‘falen’ van folies in slurry-foliewanden als gevolg van veroudering is echter niet waargenomen.

Toepassingsgebied
Een inschatting van de levensduur is in onderstaande tabel weergegeven. Toetsing van de hypothese op basis van uitgevoerde bodemsaneringsgevallen is nog niet mogelijk. Om deze reden is een eis aan de levensduur een (als resultaatsverplichting) niet op te leggen eis die tevens niet-toetsbaar is op het moment van de oplevering. De onmogelijkheid om bij de oplevering van een wand de duurzaamheid ervan in te schatten wordt als een leemte in kennis ervaren.

Tabel Toepassingsgebied levensduur bij verticale afscherming met een slurry/ foliewand (hypothese)

Milieuomstandigheden

Validatierange levensduur (jaar)

 

30

50

100

Normale omstandigheden

 
 
 

Agressieve omstandigheden((gechloreerde) koolwaterstoffen en puur product)

 
 
 

Toelichting:

 

toepasbaar

 

toepassingsgebied niet onderkend/niet duidelijk

 

niet toepasbaar