Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, toepassingsgebied specifiek voor slurry-foliewand, verstoring afdichtende bodemlagen

Verstoring afdichtende bodemlagen
De mate waarin verstoring van afdichtende lagen (anders dan de onderafdichting) kan optreden, is afhankelijk van de installatietechniek. Bij het inspuiten van het profiel is een verstoring van een slechtdoorlatende laag denkbaar, omdat met het spuiten ook de slechtdoorlatende laag kan worden ‘beroerd’. De slurry heeft echter een afdichtend effect. Omdat de situatie binnen het scherm beheersbaar is heeft een eventuele verstoring van slechtdoorlatende lagen geen nadelige gevolgen.

Er is vrijwel geen kwantitatieve informatie hierover beschikbaar, wat als leemte in kennis wordt beschouwd. Dit aspect wordt in het algemeen echter niet als erg relevant beschouwd. Eventueel optredende verstoringen zullen weinig invloed hebben op de beheersbaarheid van het systeem en geen effect op de omgeving.

Resultaten projectevaluaties
Uit de evaluatie van projecten is geen relevante informatie beschikbaar gekomen.

Tabel Toepassingsgebied verstoring afdichtende bodemlagen bij verticale afscherming met een slurry/foliewand (hypothese)

Type wand

Validatiewaarde

 

geen verstoring

Slurry/foliewand

 

Toelichting:

 

toepasbaar

 

toepassingsgebied niet onderkend/niet duidelijk

 

niet toepasbaar