Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, toepassingsgebied specifiek voor slurry-foliewand, trillingen

Trillingen
De mate waarin onaanvaardbare trillingen kunnen worden voorkomen is afhankelijk van:

  • type gebruikte apparatuur;
  • bodemtype i.v.m. voortplanting van de trillingen.

Bij het intrillen van het H-profiel kan trillingshinder optreden waarbij schade aan bebouwing kan ontstaan. De toestand van de bebouwing moet bij twijfel voorafgaand aan de werkzaamheden worden opgenomen. Trillingen kunnen worden voorkomen door het profiel in te spuiten.

Resultaten projectevaluaties
Bij de uitgevoerde projecten zijn geen problemen geconstateerd.

Hypothese toepassingsgebied
In onderstaande tabel is een hypothese van het toepassingsgebied gegeven.

Tabel Toepassingsgebied trillingen bij verticale afscherming met een slurry/ foliewand (hypothese)

Wijze van inbrengen H-profiel

Validatiewaarde

 

geen trillingen

•trillen

 

•spuiten

 

Uitloging/emissies vanuit constructie
Vanuit de folie (HDPE) zelf zal geen uitloging plaatsvinden. In de cement-bentoniet slurry bevinden zich normaliter geen bodemverontreinigende stoffen in een zodanige vorm en concentratie dat onaanvaardbare uitloging kan optreden. Enkele soorten bentoniet bevatten barium; de concentratie barium kan in het slurrymengsel oplopen tot de samenstellingswaarde.

Tabel Uitloging van stoffen bij verticale afscherming met een slurry/foliewand (hypothese)

Type constructie

Validatiewaarde

 

eisen Besluit bodemkwaliteit

Slurry/foliewand

 

Toelichting:

 

toepasbaar

 

toepassingsgebied niet onderkend/niet duidelijk

 

niet toepasbaar