Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, toepassingsgebied specifiek voor slurry-foliewand, samenvatting resultaten

Samenvatting toepassingsgebied
De toepassingsvoorwaarden en toepassingsgebieden zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel Samenvatting toepasbaarheid techniek verticale afscherming met slurry/ foliewand

Toepassingsvoorwaarde

Toepassingsgebied

Onzekerheden in opgestelde toepassingsgebieden

Uit te voeren activiteiten ter toetsing hypothesen of nadere vaststelling

waterdoorlatendheid

zie tabel Toepassingsgebied waterdoorlatendheid, afhankelijk van diepteligging onderafdichting

•onvoldoende praktijkmetingen

•onvoldoende gegevens over lekkage t.p.v. onderaansluiting

•proefkuipen maken

•waterbalansen opstellen voor bodemsaneringslocaties

levensduur

zie tabel Toepassingsgebied levensduur

 

•onvoldoende lange termijn-ervaringen

•onvoldoende kennis lange termijn gedrag slurry

 

verstoring afdichtende bodemlagen

zie tabel Toepassingsgebied verstoring afdichtende bodemlagen

•onvoldoende informatie van consequenties van spuiten in verschillende bodemprofielen

•ontwikkelen methodiek voor controle ‘achteraf’

•controlemetingen uitvoeren

trillingen

zie tabel Toepassingsgebied trillingen

uitloging en emissies

zie tabel Uitloging van stoffen, niet beperkend