Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, toepassingsgebied stalen damwanden algemeen, realiseringsmogelijkheden vanuit bodemtype

Bodemtype
De principiële toepasbaarheid van een verticale afscherming wordt voornamelijk bepaald door de bodemkundige en geohydrologische situatie. Teneinde een debietreducerende of effectbeperkende functie te krijgen is het van belang dat de verticale afscherming aansluit op een horizontale onderafdichting.

Het aanbrengen van een verticale afscherming met een stalen damwand kan in principe in iedere bodem plaatsvinden. Uitzonderingen worden gevormd door de volgende situaties:

  • aanwezigheid van obstakels in de ondergrond (verwijderen of wand eromheen leggen):
    • aanwezigheid funderingsresten en puin in ophooglaag;
    • aanwezigheid grind (> 20 à 25%).
  • te hoge bodemweerstand (> 15 MPa), bijvoorbeeld compacte grindlagen (combineren met inspuiten!);
  • veengebieden, in verband met het zure milieu dient eerst gedegen onderzoek naar de corrosiegevoeligheid van de damwand in dit milieu te worden uitgevoerd (eventueel coaten).

Uit de projectevaluaties blijkt dat de conusweerstand van de ondergrond kan toenemen tijdens het inbrengen van de stalen damwand (met name bij trillen) als gevolg van verdichting van het zand.

Teneinde een debietreducerende of effectbeperkende functie te krijgen is het van belang dat de verticale afscherming aansluit op een horizontale onderafdichting. De toepassing van stalen damwanden is daarom beperkt tot maximaal circa 30 m, uitgaande van “best technical means”. In grof zand is het dieptebereik echter belangrijk minder, maximaal circa 20 m.

Bodemchemie
De milieuomstandigheden zijn van invloed op de corrosiesnelheid en daarmee de levensduur van een stalen damwand. Kritische factoren zijn de zuurgraad (pH < 5), het zoutgehalte, de aanwezigheid van bacteriën en de aanwezigheid van zwerfstromen.

Door het toepassen van coatings, extra materiaaldikte of kathodische bescherming kunnen de effecten van agressieve milieuomstandigheden worden beperkt. Uit de projectevaluaties is bekend dat dunnere damwanden zijn toegepast, maar dat met het toepassen van kathodische bescherming een gelijkwaardige levensduurverwachting is verkregen.