Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, toepassingsgebied voor schroefpalenwanden algemeen, vuistregels en kritische punten

Vuistregels toepasbaarheid schroefpalenwanden
De effectiviteit van een boorpalenwand is, vergeleken met de andere technieken, laag wegens de grotere kans op het optreden van lekken. Voor een permanente oplossing is dit ongewenst. In hoeverre het werken met een ‘dubbele’ boormotor dit euvel verhelpt, is niet duidelijk.

Type bodem
In ons land vormen de bodems geen beperking op de toepasbaarheid.

Omgevingsfactoren
Deze techniek mag niet binnen 3 m van een belendende bebouwing uitgevoerd worden.

Aard van de verontreinigende stoffen
Deze techniek kan in zeer zure milieus niet toegepast worden.

Kritische punten schroefpalenwanden
Het risico is groot dat er spleten ontstaan bij niet-verticale palen en bij onvoldoende overlap. Dit risico is tamelijk groot, vooral bij grotere paallengtes.

Door de avegaar wordt een groter volume aan grond verwijderd dan het volume van de boor zelf. Dit betekent dat de ondergrond ontspant. Naarmate de grondslag vaster is, ‘schraapt’ de avegaar meer en neemt de verstoring toe, Dit kan leiden tot zakking van funderingen en leidingen. Tijdens het trekken van de boor moet een voldoende hoge druk in de paal worden gehandhaafd om ontspanning van de grond te voorkomen/beperken.