Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, uitgangspunten voor het ontwerp, checklist benodigde gegevens vooronderzoek

De onderstaande checklist is gericht op de technieken behorend bij de methode verticale afdichting, met name de methoden:

  • stalen damwanden;
  • scherm/foliewanden;
  • schroefpalenwanden;
  • diepwanden;
  • combinaties van bovengenoemde technieken;
  • injectie na verweking van de bodem.

Tabel Checklist van gegevens die beschikbaar moeten zijn om de toepasbaarheid van techniek van verticale afdichting vast te stellen