Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, uitvoeringsvormen, technische gegevens stalen damwanden

Stalen damwanden
Er zijn verschillende technieken waarmee een damwand in de bodem kan worden gebracht. Afhankelijk van de grondslag en randvoorwaarden vanuit de omgeving (trillings- en geluidshinder) zal worden gekozen voor heien, trillen en/of drukken. Omdat bij het spuiten lekken in afsluitende lagen kunnen ontstaan, wordt toepassing van deze techniek afgeraden om ‘onderloopsheid’ te voorkomen. Spuiten zou ook als hulp gebruikt worden bij te hoge heiweerstanden (bijv. bij zandlagen). Bij het spuiten kan zich echter grind gaan verzamelen onder de spuitmond. Dit grind/steenslag zorgt ervoor dat heien nog moeilijker wordt, met als gevolg grotere kans op uit het slot lopen, beschadiging van de coating e.d. Hierdoor is spuithulp in zand niet aan te raden. De stalen damwand zelf is waterdicht zolang hij niet door corrosie is aangetast. De sloten tussen de damwandplanken en de onderaansluiting op een slecht doorlatende laag zijn gevoelige plaatsen waaraan ter voorkoming van lekkage de nodige aandacht moet worden besteed. Uit een uitgevoerd onderzoek van Grondmechanica Delft is gebleken dat de lekkage door sloten van een verder volledig waterdichte damwand- constructie te vergelijken is met een doorlatendheid over de gehele constructie van 10–7 tot 10–10 m/s afhankelijk van het type slotafdichting 1. Na het aanbrengen van de planken of panelen kunnen de sloten worden geïnjecteerd om lekkage via de sloten verder te reduceren. Er kan eventueel een verdere afwerking plaatsvinden aan de bovenkant van de damwandplanken aan het maaiveld.

In onderstaande tabel zijn de technische gegevens van een stalen damwand voor verticale afdichting weergegeven.

Tabel Technische gegevens stalen damwand voor verticale afdichting

Technisch aspect

Specificatie

•Materiaal

•Staal, eventueel met coating in diverse kwaliteiten en uitvoeringen

 

•Dikte

•4 mm tot meer dan 10 mm

•Breedte elementen

•Panelen bestaande uit aan elkaar gelaste damwandplanken variëren in breedte van 0,5 tot ca. 2 m

•Maximale diepte

•Circa 20 - 30 m

•Doorlatendheid

•Lekkage treedt vrijwel uitsluitend op door sloten tussen de panelen en leidt tot een doorlatend die vergelijkbaar is met een doorlatendheid door de gehele constructie van 10-7 tot 10-10 m/s, afhankelijk van slotafdichting.

•Chemische resistentie

•In het algemeen kan door keuze van de geschikte coating een goed resultaat worden bereikt.

•Levensduur

•Bij goede materiaalkeuze en -behandeling is 50 jaar mogelijk. Levensduur is afhankelijk van corrosiesnelheid (die wordt bepaald door zuurgraad, geleidbaarheid, aard en concentratie van verontreinigende stoffen, de aanwezigheid van zuurstofverbruikende micro-organismen) en van onverwachte belastingen van de wand.

•Aansluiting op slecht doorlatende laag

•Bij goede sonderingen en geostatistische interpretatie van de gegevens gemakkelijk te realiseren door aanhouden van voldoende insteekdiepte.

 

 

•Apparatuur

•Heistelling, heiblok of vibrator, (spuitlans)

•Produktiecapaciteit

•Er kan 200-250 m2/dag worden ingebracht (afhankelijk van zwaarte van profiel).