Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, uitvoeringsvormen, technische gegevens scherm/foliewand

Scherm/foliewand
Dit betreft een verticale afdichting in de bodem met een kunststof folie of scherm, waarvan de schermdelen met sloten aan elkaar zijn verbonden. De aansluiting op de afdichtende laag is een punt van aandacht. Vaak zal een afwerking door middel van injectie of grouting nodig zijn. Er zijn twee typen foliewanden in ons land toegepast, het zogenaamde ‘Ecoscherm’ en het ‘Geolock’-kunststofscherm. Na enige proefprojecten heeft het gebruik van Ecoschermen zich niet doorgezet. Voorbeelden waarbij 'Geolock"is toegepast zijn Diemerzeedijk (120.000 m², 1999 en SMINK (14.000 m², 2004). De folies worden wel in combinatiewanden toegepast (voor meer informatie zoek ook op combinatiewand).

Door een standaard mobiele kraan met makelaar wordt een speciale spuitplank tegelijk met het kunststofscherm tot voldoende diepte de bodem in getrild en gespoten. Vervolgens wordt een tweede spuitplank met kunststofscherm aan de eerste plank gekoppeld en op dezelfde wijze in de bodem gebracht. De koppeling van de schermen geschiedt met een slotverbinding. Wanneer de tweede spuitplank op diepte is, wordt de eerste spuitplank losgekoppeld van zijn schermmateriaal en uit de bodem getrild. Hierna herhaalt de cyclus zich. De breedte van de schermdelen varieert tussen 1 en 2,50 m.

Een alternatieve methode waarvan in de milieutechniek weinig wordt vernomen is het aanbrengen van een foliescherm met behulp van een ‘kettinggraafmachine’. Tijdens het graven wordt de verticaal staande rol folie afgerold waardoor een doorgaand waterdicht scherm wordt verkregen.

In onderstaande tabel zijn de technische gegevens van een scherm/foliewamd voor verticale afdichting weergegeven.

Tabel Technische gegevens scherm/foliewand voor verticale afdichting

Technisch aspect

Specificatie Ecoschermen

Specificatie Geolock

•Materiaal

•HDPE-folie

•HDPE-folie

•Dikte

•1 mm of dikker

•4 mm

•Breedte elementen

•1 - 2,5 m

•1,05 - 2,35 m

•Maximale diepte

•15 m

•Met vibreren 8m, met spuiten 15 m

•Doorlatendheid

•10-8 - 10-9 m/s

•10-10 m/s (opgave Geotechnics)

•Chemische resistentie

•HDPE heeft hoge resistentie tegen chemicaliën

•HDPE heeft hoge resistentie tegen chemicaliën

•Levensduur

•niet bekend

•niet bekend

•Aansluiting op slecht doorlatende laag

•Realiseren via injectie of grouting bij inspuiten van planken

•Door vibreren bij inbrengen goed te realiseren, evt. verbeteren door injectie of grouting

•Apparatuur

•Kraan, vibrator, stalen plaatconstructie, lasinstallatie, e.d.

•Kraan, vibrator, stalen plaatconstructie, lasinstallatie, e.d.

•Produktiecapaciteit

•250-400 m2/dag

•Vibrerend inbrengen: tot 20 - 80 m per werkdag, met jetting: 300 - 500 m per werkdag

In onderstaande figuur is het aanbrengen van een onderafdichting met injectie of grouting grafisch weergegeven.

(zie literatuurverwijzing 14)