Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, uitvoeringsvormen, technische gegevens diepwanden, materialen

Materialen voor diepwanden
Aan het materiaal van de diepwand worden eisen gesteld ten aanzien van sterkte, stijfheid en doorlatendheid. Als wandmaterialen kunnen cement-bentonietmengsels en/of beton worden gebruikt. Diepwanden in beton (zonder bentoniet) worden in de milieutechniek vanwege de kosten vrijwel niet toegepast (voor meer informatie zoek ook op technieken gebaseerd op vervanging van grond). Bovendien, als scheurvorming optreedt, is geen zelfherstellend vermogen aanwezig om de waterdoorlatendheid laag te houden.

Aan de cement-bentoniet mengsels kunnen vulstof en andere toeslagmiddelen worden toegevoegd. Deze spelen een rol bij de verwerkbaarheid, verhardingstijd, doorlatendheid, sterkte-eigenschappen enz. Een mengsel waarin veel zand voorkomt is het zogenaamde plastisch beton. Dit materiaal heeft een hoge soortelijke massa zodat diepwanden met goede mechanische eigenschappen en een lage doorlatendheid mogelijk zijn. Om de verwerkbaarheid van het mengsel hoog te houden mag het echter niet teveel vaste deeltjes bevatten. Dit beperkt de isolerende werking en de weerstand tegen aantasting door verontreinigende stoffen. Voor informatie over diepwand materialen en de hieraan te stellen eisen zoek ook op materialen voor diepwandconstructies.

Het is ook mogelijk om, na bereiken van de einddiepte, via speciale mengramen aan het mengsel vulstoffen toe te dienen om het gehalte vaste deeltjes te verhogen. Aan de bovenkant van het aangebrachte materiaal dient ter voorkoming van scheurvorming als gevolg van uitdroging een vorm van afwerking plaats te vinden.