Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, uitvoeringsvormen, technische gegevens diepwanden met foliescherm

Diepwand met foliescherm
In een diepwand kan ook een foliescherm worden aangebracht. Een voorbeeld is een diepwand in Gerolsheim (Duitsland) waar een dubbele HDPE-‘drainagefolie’ in een diepwand (tot 28 m diepte) is geplaatst (zie literatuurverwijzing 17).

Uit deze drainagefolie, die bestaat uit een dubbele kunststoflaag met een holle ruimte ertussen, kan water worden onttrokken. Mede door een peilbeheersing in deze laag kan een uitstroming uit het beheerste gebied worden voorkomen en een geïsoleerde situatie worden gecreëerd.

Deze dubbele folie zou met een ermee geïntegreerde controle-drain zijn uitgevoerd. De werking hiervan en de resultaten hiermee zijn niet beschreven.

Technische gegevens diepwanden

In navolgende tabel zijn de technische gegevens voor een diepwand ten behoeve van verticale afdichting weergegeven.

Tabel Technische gegevens diepwand voor verticale afdichting

Technisch aspect

Specificatie

•Materiaal

•Beton, plastisch beton, mengsels van cement- bentoniet met toeslagstoffen (dichtheid in één- fasesysteem 1,5-3 ton/m3, in twee-fasen systeem 1,8-3 ton/m3).

•Dikte

•0,4; 0,6; 0,8; 1,0 en 1,2 m komen voor (in relatie tot de diepte).

•Maximale diepte

•Een maximum diepte van 125 m is bereikt.

•Doorlatendheid

•Afhankelijk van samenstelling, dikte en kwaliteit van de uitvoering is 10-7- 10-11 m/s te realiseren.

•Chemische resistentie

•Een goede resistentie tegen de meeste verontreinigende stoffen is te realiseren (zoek ook op materialen voor diepwandconstructies)

•Levensduur

•niet bekend

•Aansluiting op slecht doorlatende laag

•Goed te realiseren als een insteekdiepte van 2 m wordt aangehouden

•Apparatuur

•Ontgravingsapparatuur (draad/kelly-grijpers, evt. hydraulisch bediend / hydrofrees), cement- bentoniet-centrale, beton-mixers, ontzandingsinstallatie, bentoniet-rijpingsbassin

•Produktiecapaciteit

•Met kelly-grijpers is minstens 10 m2 /uur te realiseren (in 1-fasesysteem). Met hydrofrees werd in Griftpark 1 perceel per dag bereikt (in een 2-fasensysteem; grootte perceel 0,8 m