Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, verticale afdichting, uitvoeringsvormen, technische gegevens cominatiewand/ bentoniet-foliescherm

Er zijn diverse typen combinatiewanden. Navolgend wordt een bentoniet- folie scherm besproken. Hierbij wordt in een wand bestaande uit een bentoniet- slurry (zonder cement, voor meer informatie zoek ook op slurry trenches) als extra isolerend element een HDPE-folie toegevoegd. Nadat de sleuf is gegraven en vol staat met de spoeling (als bij één-fasetechniek), wordt een folie in de sleuf getrokken of via inbouwramen in de sleuf geplaatst. De sleuf kan, door de vermindering van de doorlatendheid ten gevolge van het folie, dunner zijn dan die van een wand zonder folie. De sleuf voor de wand wordt continu gegraven. Hiervoor zijn diverse technieken. (voor meer informatie zoek ook op diepwandtechniek of vibrating-beam-techniek)

De aansluiting tussen het folie en een eventuele bovenafdichting verdient veel aandacht. Na plaatsing van het folie moet voor een goede aansluiting van het folie op een slecht doorlatende horizontale laag worden gezorgd.

Bentoniet-folieschermen zijn in Nederland in een aantal gevallen tot verschillende diepten toegepast (Dordrecht, Maasluis). In de Volgermeerpolder en in Wesel (BRD) zijn er proefprojecten mee uitgevoerd.

Trekkend inbrengen van het folie
De folies kunnen ‘trekkend’ worden ingebracht door de kraan waarmee ook de sleuf is gemaakt te voorzien van een vaste makelaar. De makelaar zorgt voor de geleiding van de indrukplaten (zie tevens onderstaande figuur). Onder aan de plaat is een haak geconstrueerd. Deze haak grijpt onder de indrukplaat waardoor de folie in de sleuf wordt getrokken.

(zie literatuurverwijzing 14)

Inbrengen van het folie met een inbouwraam
Het is gebleken dat het folie ook middels een inbouwraam in de sleuf kan worden geplaatst. Na de plaatsing wordt het inbouwraam weer verwijderd. Bij het aquaduct te Grouw zijn HDPE-foliebanen, licht voorgespannen, bevestigd aan een montage frame, dat 35 m lang was. Het eigen gewicht van het frame, eventueel met een vibrator, is voldoende om het frame in de ‘verse’ cement-bentoniet suspensie te laten zakken. Vervolgens wordt een tweede frame met folie geplaatst waarna de eerste, met achterlating van de folie, wordt getrokken. Deze is op dat moment aan beide zijden gesteund door het slot van het aanliggende folie (zie literatuurverwijzing 18).

(zie literatuurverwijzing 14)

In onderstaande tabel zijn de technische gegevens van een bentoniet-folie combinatiewand voor verticale afdichting weergegeven.

Tabel Technische gegevens bentoniet-folie combinatiewand voor verticale afdichting

Technisch aspect

Specificatie

•Materiaal

•Als diepwand (zie tabel "Technische gegevens diepwand"), gecombineerd met HDPE-folie

•Dikte

•Variërend maar minder dan bij traditionele diepwand

•Maximale diepte

•25 m

•Doorlatendheid

•10-10 - 10-12 m/s

•Chemische resistentie

•Zeer hoog (Geolock)

•Levensduur

•Niet bekend

•Aansluiting op slecht doorlatende laag

•Van dezelfde orde van grootte als bij diepwanden (zie tabel "Technische gegevens diepwand")

•Apparatuur

•Zie diepwand, hier inbouwraam aan toevoegen ten behoeve van plaatsing folie

•Produktiecapaciteit

•Afhankelijk van grondslag kan er 250 - 300 m3/ dag aan materiaal worden aangebracht