Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, indeling in technieken

Voor geohydrologische isolatie staan verschillende technieken ter beschikking:

 1. Peilbeheersing open water
 2. Beheersing stijghoogten grondwater:
  • Bronbemaling:
   • vacu√ľmbemaling
   • zwaartekrachtbemaling
  • Diepbronnen
  • Horizontale drainage
  • Infiltratie
  • Selectieve onttrekking drijflagen