Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, kosten

De kosten van het maken van een onttrekkingsput hangen af van de toegepaste boormethode, de grondsoort, de benodigde diameter, de diepte van de put en de materiaalkosten. Kostenverhogende factoren in de installatiefase zijn onder meer veiligheidsmaatregelen, verminderde bereikbaarheid en speciale materiaaltoepassingen.

Als veel handwerk noodzakelijk is, bijvoorbeeld in stedelijke gebieden met veel kabels en leidingen, of in de nabijheid van gebouwen, kunnen de kosten van aanleg van drainage behoorlijk oplopen.

Voor meer informatie zoek ook op onttrekken van grondwater, kosten en/of open ontgraven, kosten bemaling.

Tabel Globale kostenindicatie onttrekkingsmiddelen (mede gebaseerd op literatuurverwijzing 6)

Techniek

Kostenindicatie

Horizontale drains, gelegd 1

PVC/PP: € 5,– à 25,– per m1 lengte

HDPE: € 10,– à 35,– per m1 lengte

Horizontale drains, geboord 1

HDPE: € 50,– à 250,– per m1 lengte

Verticale bronnen met vaccuümpomp 2

PVC: € 30,– à 100,– per m1 diepte

HDPE: € 40,– à 110,– per m1 diepte

rv-staal: € 150 à 275,– per m1 diepte

Verticale bronnen met onderwaterpomp 2

PVC: € 100,– à 200,– per m1 diepte

HDPE: € 110,– à 220,– per m1 diepte

rv-staal: € 500 à 750,– per m1 diepte

Het toepassingsgebied van horizontale drains, aangebracht door middel van horizontaal gestuurde boringen (HDD), is in de praktijk toegenomen. Als gevolg van de opgedane ervaringen is de kostprijs beduidend lager geworden, ten opzichte van de beginperiode van toepassing; ter indicatie: van € 250,– naar € 75,– per m1.