Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, techniekschema

In onderstaande figuur is in een schema de positionering van de verschillende facetten van het opbouwen van geohydrologische voorzieningen weergegeven.

De ontwerpfase omvat de besluitvorming (doelstellingen en uitgangspunten), gegevensverzameling en selectie van werkwijze (geohydrologische modellering, keuze uitvoeringsvormen, optimalisatie). Als de keuze is gemaakt, de vergunningen zijn aangevraagd en de nulsituatie goed is vastgelegd, wordt het systeem geïnstalleerd en wordt proefgedraaid om het systeem waar nodig bij te stellen en modellen te calibreren en valideren. In de gebruiksfase vindt naast implementatie ook monitoring en nazorg plaats.