Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, toepassingsgebied specifiek voor verticale bronnen, levensduur

Levensduur

Algemene informatie
Het is mogelijk dat een geohydrologische isolatie faalt doordat de putten niet meer functioneren. De onttrekkingsputten dienen dan te worden vervangen door nieuwe putten of de oude putten worden geregenereerd.

De levensduur van afzonderlijke onttrekkingsputten is afhankelijk van de wijze van:

  • het ontwerp van de put. Een put wordt ontworpen voor een bepaald debiet. Afhankelijk van het totaal te onttrekken debiet en de doorlatendheid van de bodem wordt het aantal pompputten met een bepaalde filterlengte en omstorting vastgesteld en het maximale onttrekkingsdebiet. Wanneer er in de praktijk meer water wordt onttrokken dan waar de pompput voor is ontworpen kan het filter dichtslibben door het aantrekken van fijne delen;
  • de wijze van installatie. Gespoten putten hebben geen filteromstorting en kunnen hierdoor snel verstopt raken. Geboorde putten hebben meestal wel een filteromstorting en gaan hierdoor langer mee. Tevens kunnen deze putten beter worden geregenereerd. Het regenereren van putten bestaat uit het uitvoeren van werkzaamheden, onder andere het ontijzeren, ontkalken en doorspuiten van filters, waardoor de toestroming van grondwater naar de put wordt verbeterd;
  • de mate van onderhoud. Putten die regelmatig worden geregenereerd hebben een langere levensduur dan putten waar dat niet of zelden gebeurt. De frequentie waarmee putten moeten worden geregenereerd is afhankelijk van de eigenschappen van het grondwater, de put en de bodemsamenstelling. Van belang is dat er een onderhoudsplan voor de putten is en dat dit in de gebruiksfase wordt uitgevoerd;
  • de aard van de verontreiniging. Bepaalde typen verontreinigende stoffen kunnen het materiaal waaruit een pompput bestaat aantasten. De aard van de verontreiniging kan bepalend zijn voor de materiaalkeuze;
  • overige factoren zoals dichtdrukken van de bron, spleten door mechanische belastingen en belasting door veranderde gronddrukken, bijvoorbeeld door zettingen.

Resultaten projectevaluaties
In het algemeen wordt uitgegaan van een levensduur van de onttrekkingsmiddelen van 15 jaar.
Bij één project bestaat een groter risico op verstopping van de onttrekkingsbronnen als gevolg van erosie van softgel, die is geïnjecteerd ten behoeve van het maken van een tijdelijke onderafdichting. De beheersbron is ten tijde van de evaluatie bijna drie jaar in werking. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat sprake is van het teruglopen van het onttrekkingsdebiet, waarschijnlijk als gevolg van verstopping van de bodem rond de onttrekkingsbron. Voor de pomp wordt nu uitgegaan van een levensduur van vijf jaar en voor de onttrekkingsbron van tien jaar. Hypothese toepassingsgebied Een hypothese voor het toepassingsgebied is in onderstaande tabel weergegeven. Hierbij is ervanuit gegaan dat sprake is van geboorde omstorte filters. De levensduur van de pompen is korter.

Tabel Hypothese toepassingsgebied levensduur onttrekkingsbron

Type constructie en milieuomstandigheden

Validatierange (jaar)

 

5

15

25

PVC

•agressief milieu

 

•normaal milieu

 

 

 
 

 

 
 

 

 

HDPE

 
 
 

Roestvrij staal

 
 
 

Toelichting:

 

toepasbaar

 

toepassingsgebied niet onderkend/niet duidelijk

 

niet toepasbaar