Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, uitgangspunten voor het ontwerp, checklist benodigde gegevens vooronderzoek

In onderstaande tabel zijn in de vorm van een checklist de gegevens weergegeven die beschikbaar moeten zijn om de toepasbaarheid van technieken van geohydrologische isolatie en combinaties hiermee vast te stellen

Tabel Checklist van gegevens die beschikbaar moeten zijn om de toepasbaarheid van technieken van geohydrologische isolatie en combinaties hiermee vast te stellen