Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, in-situ immobilisatie, kosten

Opbouw kosten

Tabel Opbouw kosten methode in situ immobilisatie. Voor een techniek specifieke aspecten zijn aangegeven met (b) voor in situ immobilisatie met bindmiddelen of (v) voor vitrificatie.

 

Opbouw kosten methode in situ immobilisatie

Onderzoek

• Uitvoeren saneringsonderzoek, saneringsplan, plan voor milieukundige begeleiding

•Aanvullend veldonderzoek

- Aanwezigheid obstakels

•Aanvullend laboratoriumonderzoek

- (b) Samenstellen geschikt bindmiddel

Uitvoeren pilot-proef

Voorbereiding

• Maken ontwerp en bestek

•Aanbesteding

Uitvoering

• Bouwrijp maken terrein

-Verwijderen obstakels, eventueel egaliseren

•(b) Mobilisatie/demobilisatie van boorapparatuur, silo’s voor te gebruiken grondstoffen, eventueel menginstallatie

•(v) Mobilisatie/demobilisatie van apparatuur, overkapping voor opvang van vluchtige verbindingen, veiligheidsmaatregelen explosiegevaar, installatie

•(b) Verbruikte materialen

- Grondstoffen bindmiddel

•(v) Bijhouden energieverbruik

•Controles bij de uitvoering, opleveringscontrole

•Directievoering

•Herstel bodemprofiel

•Herstel bestaande infrastructuur

Exploitatie

•Geen

Nazorg

•Monitoring

Kosten toepassing in situ immobilisatietechnieken
De kostprijs van in situ immobilisatie is sterk afhankelijk van de grondsoort en het type verontreinigende stof. De kostprijs varieert dan ook sterk, in een range van € 20,-- tot € 150 per ton.

In onderstaande tabel staan kosten die in 1988 in de USA zijn gerapporteerd.

Tabel Kosten in situ immobilisatie in USA (1988)

Uitvoeringsvorm

Specificatie materiaal/uitvoeringsvorm

Kosten (excl. BTW)

In situ immobilisatie

• in situ opmengen met bindmiddelen

•in situ vitrificatie

€ 90/ton2

€ 100,- à € 250,-/m3, (zie literatuurverwijzing 13)