Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggeren en transporteren, kosten, hydraulische kraan

De kosten van het baggeren van verontreinigde waterbodem met een hydraulische kraan bedragen tussen de € 2,- en € 8,- per situ m3. Deze grote variatie wordt, naast de soort grijper die wordt toegepast, veroorzaakt door de verschillende omstandigheden waaronder met een hydraulische kraan wordt gewerkt. De volgende factoren kunnen daarbij worden genoemd:

  • uiteraard de grondgesteldheid;
  • de waterdiepte;
  • de aanwezige verontreinigingen waardoor bepaalde veiligheidsvoorzieningen noodzakelijk zijn zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van asbest;
  • de te baggeren laagdikte;
  • plaatselijke omstandigheden zoals de aanwezigheid van steigers bij bijvoorbeeld het saneren van een jachthaven;
  • de aanwezigheid van grof vuil;
  • het eventueel moeten uitvoeren van een opschoonslag.