Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggeren en transporteren, kosten, draadkraan

De kosten van het baggeren van verontreinigde waterbodem met een draad(grijper)kraan variëren tussen de € 3,– en € 6,– per situ m3. De volgende factoren zijn van invloed op de baggerprijs:

  • de grondgesteldheid;
  • de waterdiepte (grote waterdiepte: lange baggercyclus);
  • de aanwezige verontreinigingen waardoor bepaalde veiligheidsvoorzieningen noodzakelijk zijn zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van asbest;;
  • de te baggeren laagdikte;
  • plaatselijke omstandigheden zoals de aanwezigheid van steigers en kaden;
  • de aanwezigheid van grof vuil;
  • het eventueel moeten uitvoeren van een opschoonslag.