Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggeren en transporteren, kosten, emmerbaggermolen

De kosten van het gebruik van een ‘milieuvriendelijke’ emmerbaggermolen worden geraamd tussen de € 1,50 en de € 3,– per situ m3. Zoals bij elk baggerwerk zijn de kosten afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, zoals:

  • grondgesteldheid;
  • situering van de te baggeren waterbodem (gunstig/ongunstig snedeplan, laagdikte);
  • eventuele hinder van passerende schepen;
  • aanwezigheid van grof vuil, dat een aanzienlijke kostenverhoging kan geven.