Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggeren en transporteren, kosten, snijkopzuiger

De kosten bij gebruik van een 'milieuvriendelijke' snijkopzuiger worden geraamd tussen de € 3,– en de € 4,50 per situ m3. De hier beschouwde werktuigen, inclusief de milieuzuiger indien deze met een specifiek procescontrolesysteem is uitgerust, hebben min of meer hetzelfde prestatieniveau. Binnen de gegeven bandbreedte van de kostprijs per m3 baggeren is het dan ook niet mogelijk onderscheid in de kostprijs te maken per type werktuig. Gelet op de wijze van werken, veeleer het baggeren van dunne lagen met een zekere oppervlakte, zou de productie en daarmee de kosten wellicht beter uitgedrukt kunnen worden in een prijs per m2. De kostprijs is onder meer afhankelijk van de volgende factoren:

  • grondgesteldheid;
  • laagdikte;
  • persafstand;
  • omvang van het werk;
  • veiligheidsvoorzieningen i.r.t. aanwezige verontreiniging;
  • eventuele hinder van passerende schepen;
  • aanwezigheid van grof vuil, dat afhankelijk van soort vuil en type werktuig een aanzienlijke kostenverhoging kan geven boven de gegeven kostenindicatie.