Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggeren en transporteren, technieken en toepassingsvormen baggeren - Milieusnijkop

In tegenstelling tot de gewone open snijkop is de milieusnijkop aan de bovenzijde voorzien van een schild waardoor vertroebeling van het omringende water wordt voorkomen. De snijkop bestaat uit conisch opgestelde messen die langzaam om hun as worden gedraaid. De milieusnijkop is geschikt voor het baggeren van dunne lagen slib. Door een scharnierende ophanging kan de snijkop nauwkeurig op de gewenste diepte in een horizontale positie worden gehouden.